PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dynamická ekonomie a ekonometrie - NMEK612
Anglický název: Dynamic Economics and Econometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Lineární a kvadratické aproximace. Analýza nelineárních dynamických stochastických modelů. Řešení nelineárních modelů racionálního očekávání pomocí spektrálního rozkladu. Aplikace metod stavového prostoru v analýze dynamiky ekonomik. Metoda parametrizovaných očekávání. Metody konečných diferencí v dynamickém programování. Body rovnováhy v modelech s heterogenními agenty. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem semináře je poskytovat účastníkům průřezovou informaci o aktuálních problémech oboru, o nových teoretických výsledcích a o nových metodických přístupech. dynamické ekonomie a ekonometrie. Studenti si osvojí teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Computational methods for the study of dynamic economies by Marimon, Scott, Oxford University Press, 1999

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Lineární a kvadratické aproximace.

Analýza nelineárních dynamických stochastických modelů.

Řešení nelineárních modelů racionálního očekávání pomocí spektrálního rozkladu.

Aplikace metod stavového prostoru v analýze dynamiky ekonomik.

Metoda parametrizovaných očekávání.

Metody konečných diferencí v dynamickém programování.

Body rovnováhy v modelech s heterogenními agenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK