PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie her a vícekriteriální optimalizace - NMEK611
Anglický název: Game Theory and Multicriterial Optimisation
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Ústní zkouška. Požadavky k ústní zkoušce odvovídají sylabu
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Optimalizace
Je záměnnost pro: NEKN029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (27.04.2016)
Vybrané partie teorie her a vícekriteriální optimalizace pro studenty doktorského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Studenti se seznámí se základními matematickými přístupy k racionálnímu

řešení konfliktních situací za podmínek kooperace i nekooperace mezi

účastníky konfliktu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2015)

Fishburn,P.: Utility Theory for Decision Making, John Wiley and sons, New York

Mendelson,E.: Introducing Game Theory and Its Applications, Chapman and HallCRC

Owen,G.: Game Theory, W.B. Sauders Company , Philadelphia.

Zimmermann, K.: Úvod do matematické ekonomie, skripta MFF UK

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Požadavky ke zkoušce jsou dány sylabem předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2015)

Úvod do teorie preferenčních relací.

Teorie antagonistických her se dvěma účastníky.

Teorie kooperativních her se dvěma účastníky.

Teorie her s více než dvěma účastníky.

Pojem optimalizační úlohy.

Vlastnosti vícekriterálních optimalizačních úloh.

Vybrané metody řešení vícekriteriálních optimalizačních problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK