PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algebraická topologie 2 - NMAT008
Anglický název: Algebraic Topology 2
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Topologie a kategorie
Záměnnost : NMAG532
Je neslučitelnost pro: NMAG532
Je záměnnost pro: NMAG532
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Speciální části: Součiny v kohomologii, dualita, svazky a svazkové kohomologie.
Poslední úprava: ()
Literatura

1. W.Massey : Singular Homology theory, Springer GTM 70, 1980

2. E.Spanier : Algebraic Topology, McGraw Hill 1966

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus -

1. Funktor Tor a Ext.

2. Věta o universálních koeficientech pro kohomologie.

3. Eilenberg - Zilberova věta, Kunnethova formule.

4. Součiny v homologiích a kohomologiích.

5. Topologické variety, orientace.

6. Homologické a kohomologické grupy variet.

7. Duality, Poincareho dualita.

8. DeRhamova kohomologie diferencovatelné variety.

9. Různé aplikace algebraické topologie.

Poslední úprava: T_MUUK (23.05.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK