PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z pravděpodobnostních metod - NMAI165
Anglický název: Practical Course in Probability Methods
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)
V rámci praktika se jedná především o prohloubení poznatků získaných během přednášky NMAI060 Pravděpodobnostní modely formou cvičení. Předpokládají se znalosti v rozsahu přednášky kursu. Detailně budou probírány více či méně obtížné úlohy s praktickými aplikacemi z oblasti informatiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2018)

Prohloubení poznatků získaných během přednášky NMAI060 Pravděpodobnostní modely formou cvičení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (05.10.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Aktivní práce na cvičeních.

2. Neúčast na cvičeních nejvýše 30%.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)
 • Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, 3rd ed. J. Wiley, New York, 2008.
 • Prášková Z. a Lachout P. Základy náhodných procesů, Karolinum, Praha 1998.
 • Ross S.M. Introduction to Probability Models, 9th ed. Academic Press, Elsevier, London.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2018)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2018)
 • Diskrétní a spojité náhodné veličiny a jejich charakteristiky.
 • Rekurentní jevy, klasifikace a aplikace.
 • Markovovy řetězce s diskrétními stavy a diskrétním časem, klasifikace stavů, pojem stacionárního rozdělení, etc.
 • Markovovy procesy s diskrétními stavy a spojitým časem.
 • Modely zrodu a zániku.
 • Poissonův proces a jeho aplikace.
 • Základy teorie front, modelování obslužných zařízení.
 • Exponenciální rozdělení a jeho využití v teorii spolehlivosti.
 • Charakteristiky spolehlivosti, doba do poruchy, intenzita poruch a spolehlivost složitých systémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK