PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář z klasifikace homogenních struktur - NMAI075
Anglický název: Seminar on classification of homogeneous structures
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MSTR
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika, Teoretická informatika
Matematika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (10.05.2018)
Struktura je homogenní, pokud každý izomorfismus dvou konečných podstruktur jde rozšířit na automorfismus. Každý homogenní graf je tedy vrcholově, hranově i nehranově tranzitivní. Takto symetrických struktur je málo, mají ale zajímavé aplikace. Program klasifikace homogenních struktur se zabývá hledáním katalogů homogenních struktur daného typu (grafů, digrafů, metrických prostorů atd.) Na semináři budeme diskutovat aktuální i klasické výsledky z oblasti.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (10.05.2018)

Cherlin, Gregory: Homogeneous Ordered Graphs and Metrically Homogeneous Graphs; Draft monografie: http://sites.math.rutgers.edu/~cherlin/Paper/inprep.html

Lachlan, Alistair H., and Robert E. Woodrow. "Countable ultrahomogeneous undirected graphs." Transactions of the American Mathematical Society (1980): 51-94.

Cherlin, Gregory, and Alistair H. Lachlan. "Stable finitely homogeneous structures." Transactions of the American Mathematical Society 296.2 (1986): 815-850.

Cherlin, Gregory L. "Homogeneous directed graphs." Finite and Infinite Combinatorics in Sets and Logic. Springer, Dordrecht, 1993. 81-95.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (10.05.2018)

V roce 2018/2019 se budeme věnovat nové monografii Cherlina, specificky kapitole o klasifikaci metricky homogenních grafů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK