PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra III - NMAI072
Anglický název: Linear algebra III
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: (29.04.2013)

Pokračování výuky lineární algebry zaměřené na hlubší výsledky a složitější aplikace. Předpokládají se znalosti z předmětů lineární algebra I a II.
Literatura -
Poslední úprava: (29.04.2013)

  • J. W. Demmel - Applied Numerical Linear Algebra
  • G. Strang - Linear Algebra and Its Applications
  • L. Motl, M. Zahradník - Pěstujeme lineární algebru
  • J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: (29.04.2013)

Perron-Frobeniova věta a aplikace pro stochastické procesy.

Singulární dekompozice a její aplikace.

Iterativní algoritmy pro řešení soustav a výpočet vlastních čísel.

Tenzory a jejich aplikace.

Rayleigho kvocienty a metoda konečných prvků.

Číslo podmíněnosti a úvod do numerické lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK