PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematika++ - NMAI071
Anglický název: Math++
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/Matematika++
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Ida Kantor, M.Sc., Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Matematika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (22.05.2012)

V moderní informatice se často používají matematické nástroje, které překračují rozsah matematických přednášek v bakalářském programu informatiky. V této přednášce se posluchači seznámí s (poněkud zhuštěnými) základy některých matematických odvětví, které se ukázaly zvlášť významné pro informatiku a diskrétní matematiku. Budou předvedeny informatické souvislosti a aplikace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (16.02.2018)

Pro zápočet je potřeba získat nejméně 25 bodů za domácí úkoly. Celkový počet možných bodů bude nejméně 100. Charakter předmětu neumožňuje opravný termín pro zisk zápočtu. Zápočet je nutnou podmínkou pro možnost konat zkoušku.

Zkouška bude ústní na základě obsahu přednášek. Bude též přihlédnuto k případným bodům získaným navíc při řešení domácích úkolů.

Literatura -
Poslední úprava: (22.04.2016)

  • J. Matoušek: Lectures on Discrete Geometry, Springer, 2002.
  • J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, skripta, Karolinum Praha, Univerzita Karlova, 1998, 2002, 2003.
  • J. Lukeš a J. Malý: Míra a integrál, skripta, Univerzita Karlova, 1993, 2002 (anglické vydání 1995, 2005).
  • B.D. MacCluer: Elementary Functional Analysis, Graduate Texts in Mathematics 253, Springer.
  • T. Tao: An introduction to measure theory, Graduate Studies in Mathematics, 126, American Mathematical Society, 2011.
  • H.L. Royden, P.M. Fitzpatrick: Real analysis, Prentice Hall, 2010.
  • Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal, Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses, AMS, Student Mathematical Library, vol. 75, 2015.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (14.02.2018)

Náplň přednášky se bude částečně obměňovat, v tomto roce se zaměříme na topologii -- množinovou i algebraickou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK