PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematika++ - NMAI071
Anglický název: Math++
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/Matematika++
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Ida Kantor, M.Sc., Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Matematika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (22.05.2012)

V moderní informatice se často používají matematické nástroje, které překračují rozsah matematických přednášek v bakalářském programu informatiky. V této přednášce se posluchači seznámí s (poněkud zhuštěnými) základy některých matematických odvětví, které se ukázaly zvlášť významné pro informatiku a diskrétní matematiku. Budou předvedeny informatické souvislosti a aplikace.
Literatura -
Poslední úprava: (22.04.2016)

  • J. Matoušek: Lectures on Discrete Geometry, Springer, 2002.
  • J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, skripta, Karolinum Praha, Univerzita Karlova, 1998, 2002, 2003.
  • J. Lukeš a J. Malý: Míra a integrál, skripta, Univerzita Karlova, 1993, 2002 (anglické vydání 1995, 2005).
  • B.D. MacCluer: Elementary Functional Analysis, Graduate Texts in Mathematics 253, Springer.
  • T. Tao: An introduction to measure theory, Graduate Studies in Mathematics, 126, American Mathematical Society, 2011.
  • H.L. Royden, P.M. Fitzpatrick: Real analysis, Prentice Hall, 2010.
  • Ida Kantor, Jiří Matoušek, Robert Šámal, Mathematics++: Selected Topics Beyond the Basic Courses, AMS, Student Mathematical Library, vol. 75, 2015.

Sylabus -
Poslední úprava: (22.04.2016)

Náplň přednášky se bude částečně obměňovat, v tomto roce se zaměříme na harmonickou analýzu, reprezentace grup a polynomy více proměnných.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK