PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematické dovednosti - NMAI069
Anglický název: Mathematical skills
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)
Seminář je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia na MFF, zejména na Informatice. Jsou v něm probírány základní matematické dovednosti používané v matematických předmětech na MFF. Velký důraz je kladen na osvojování si logického myšlení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Usnadnění přechodu studentů Informatiky na vysokoškolský způsob výuky matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (01.10.2018)

Podmínky pro získání zápočtu na cvičeních O. Pangráce:

Zápočet je možno získat za alespoň 50% bodů ze všech písemek v průběhu semestru (každá písemka je na 10-15 minut, celkem bude přibližně 6 písemek), přičemž až dvě zameškané písemky mohou být napsány v oprvném termínu (konec semestru, během zkouškového).

Podmínky pro získání zápočtu na cvičeních T. Klimošové: Aktivní účast (maximálně 3 absence), alespoň polovina bodů z průběžně zadávaných písemek. Na konci semestru bude možnost si tři nejhůře napsané nebo zameškané písemky opravit.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (13.05.2011)

Matematická terminologie, matematické značení.

Výběr ze základů matematické logiky.

Princip matematického důkazu, nejznámější druhy důkazu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK