PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Matematické dovednosti - NMAI069
Anglický název: Mathematical skills
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)
Seminář je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia na MFF, zejména na Informatice. Jsou v něm probírány základní matematické dovednosti používané v matematických předmětech na MFF. Velký důraz je kladen na osvojování si logického myšlení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Usnadnění přechodu studentů Informatiky na vysokoškolský způsob výuky matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (27.09.2020)

Cvičení O. Pangráce: Zápočet je možno získat za alespoň 50% bodů ze všech testů v průběhu semestru.

Cvičení J. Fialy: Zisk 100 bodů (přibližně polovina ze všech možných). Body bude možné získat především z písemek.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (13.05.2011)

Matematická terminologie, matematické značení.

Výběr ze základů matematické logiky.

Princip matematického důkazu, nejznámější druhy důkazu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK