PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematické dovednosti - NMAI069
Anglický název: Mathematical skills
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Andrew Goodall
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Seminář je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia na MFF, zejména na Informatice. Jsou v něm probírány základní matematické dovednosti používané v matematických předmětech na MFF. Velký důraz je kladen na osvojování si logického myšlení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (25.04.2008)

Usnadnění přechodu studentů Informatiky na vysokoškolský způsob výuky matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínky pro získání zápočtu na cvičeních O. Pangráce

Zápočet je možno získat splněním jednoho z následujících kritérií:

1) ziskem alespoň 50% bodů ze všech písemek v průběhu semestru (každá písemka je na 10-15 minut, celkem bude přibližně 6 písemek),

2) ziskem alespoň 60% bodů z písemek psaných během semestru, přičemž až dvě zameškané písemky mohou být napsány v oprvném termínu (konec semestru, během zkouškového),

3) ziskem alespoň 60% bodů dle bodu 2), kdy je navíc možné získat dodatečné body za aktivní účast na cvičení nebo průběžně zadávané domácí úkoly (dodatečný bod odpovídá 5%, lze takto nahradit nejvýše 20%).

Podmínky pro získání zápočtu na cvičeních V. Jelínka: k získání nároku na zápočet je potřeba alespoň 50% účast na hodinách a alespoň 50% celkový bodový zisk z písemek psaných v průběhu semestru. Případný nedostatečný bodový zisk z písemek je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (13.05.2011)

Matematická terminologie, matematické značení.

Výběr ze základů matematické logiky.

Princip matematického důkazu, nejznámější druhy důkazu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK