PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematicko-logické metody v bridži - NMAG961
Anglický název: Mathematico-logical Methods in Bridge
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (28.04.2016)
Využití počtu pravděpodobnosti a kombinatoriky při hře bridž.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (28.04.2016)

Naučit studenty pravidla bridže a zákonitosti hry tak, aby se studenti mohli účastnit soutěží.

Ukázat neobvyklé možnosti komunikace mezi spoluhráči.

Přiblížit logiku domýšlení a zjišťování informací a na jejich základech se rozhodovat v časové tísni.

Procvičit základy počtu pravděpodobnosti a kombinatoriky na reálných příkladech.

Nabídnout studentům možnosti vývoje programů a aplikací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Milan Macura (13.10.2017)

Aktivní účast na cvičeních. Úspěšné absolvování kvízu, který je založen na příkladech rozebíraných při cvičeních. Kvíz je možné opakovat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (28.04.2016)

Výuka na praktických příkladech - cca 30 min teorie a 60 min praktických příkladů s následnou analýzou. Hromadné diskuze a brainstorming.

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (28.04.2016)

1) Základní pravidla bridže - 1x

Seznámení s vybavením, základní pravidla hry a terminologie vysvětlená přímo při hře

2) Základní techniky sehrávky - 1x

Získávání zdvihů na základě rozložení karet, vyhodnocení šancí a volba té nejlepší

3) Partnerské dohody v obraně - 1x

Vytváření „kódů“ k získání více informací

4) Předávání informací před hrou - licitace 1x

Zjišťování informací pro určení správného závazku. Rozhodování na základě získaných informací, poměr šancí a odměny za splnění závazku.

5) Bodová, rozlohová a zdvihová analýza - 2x

Logické metody, které vedou k vytvoření přehledu o rozložení karet a k vybrání nejlepší techniky pro danou hru. Aplikace normálního rozdělení a počtu pravděpodobnosti. Využití rozhodovacích stromů.

6) Rozehrávání barvy - počet pravděpodobnosti a kombinatorika - 2x

Určování pravděpodobností rozložení karet, podmíněné pravděpodobnosti a Bayesovská statistika při získaní doplňujících informací, pravidlo omezeného výběru.

7) Licitační systémy - algoritmy pro určování závazků - 2x

Hledání nejlepších algoritmů pro předání klíčových informací k zjištění nejlepšího závazku. Vytvoření dražebního systému - možnost vytvoření počítačových programů a rozhodovacích stromů.

8) Bridžové programy a aplikace - vývoj a praktické využití - 2x

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK