PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Charaktery v teorii čísel - NMAG568
Anglický název: Characters in Number Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG133
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (18.04.2014)
Gaussovy a Jacobiho sumy, kubická a bikvadratická reciprocita, zeta funkce projektivní hyperplochy, Dedekindova zeta funkce, polární hustota množiny prvoideálů, formule pro výpočet třídového čísla.
Literatura
Poslední úprava: G_M (18.04.2014)

[1] K. Ireland, M. Rosen: A Classical Introduction to Modern Number Theory, Springer 1992

[2] D. Marcus: Number Fields, Springer 1977

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (18.04.2014)

1. Gaussovy a Jacobiho sumy

2. Kubická a bikvadratická reciprocita

3. Zeta funkce projektivní hyperplochy

4. Dedekindova zeta funkce, polární hustota množiny prvoideálů

5. Formule pro výpočet třídového čísla

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK