PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aproximace modulů - NMAG531
Anglický název: Approximations of Modules
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG077
Záměnnost : NALG077
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Základy teorie obalů a pokrytí modulů. Úplné kotorzní teorie. Důkaz hypotézy plochých pokrytí. Vychylující aproximace. Souvislosti s hypotézou finitistické dimenze algeber. Řešení Baerova problému.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (05.10.2017)

R. Göbel and J. Trlifaj, Approximations and Endomorphism Algebras of Modules, GEM 41, 2nd rev. ext. ed., Walter de Gruyter, Berlin 2012.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. (05.10.2017)

Zkouška je ústní. Požaduje se znalost vybraných partií monografie Goebel-Trlifaj: Approximations and Endomorphism Algebras of Modules, 2nd rev. ext. ed., Vol. 1, W. de Gruyter, Berlin 2012.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

1. Základy teorie obalů a pokrytí modulů.

2. Úplné kotorzní páry.

3. Důkaz hypotézy plochých pokrytí.

4. Vychylující aproximace, konečný typ.

5. Souvislosti s hypotézou finitistické dimenze algeber.

6. Řešení Baerova problému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK