PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výběrová přednáška z MSTR 1 - NMAG498
Anglický název: MSTR Elective 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://diliberti.github.io/Teaching/Teaching%20Charles/SMC/2021/SMC21.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Andrea Gagna, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.06.2021)
Jednorázová výběrová přednáška na různá témata. 2021/22: Sheaves, Manifolds, Cohomology.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.06.2021)

T. Wedhorn, Manifolds, Sheaves, and Cohomology (https://www.springer.com/gp/book/9783658106324)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (11.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky u zkoušky budou odpovídat rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.06.2021)

L1 Introduction and Background in Category theory.

L2 Sheaves. Chap. 3

L3 Sheaves. Chap. 3

L4 Manifolds as ringed spaces. Chap 4.

L5 Manifolds as ringed spaces. Chap 4.

L6 Bundles and O-modules. Chap 8. (selected sections).

L7 Bundles and O-modules. Chap 8. (selected sections).

L8 Cohomology of Sheaves. Chap. 10.

L9 Cohomology of Sheaves. Chap. 10.

L10 Cohomology of Sheaves. Chap. 10.

L11 Cohomology of Sheaves. Chap. 10.

L12 Cohomology of Constant Sheaves. Chap 11.

L13 Cohomology of Constant Sheaves. Chap 11.

T. Wedhorn, Manifolds, Sheaves, and Cohomology

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK