PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do teorie množin - NMAG338
Anglický název: Introduction to Set Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)
Povinně volitelná přednáška pro program Obecná matematiky, zaměření Matematické strukury, Matematická analýza.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)

B. Balcar, P. Štěpánek : Teorie množin; Academia Praha, 1986.

T. Jech : Set theory; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.06.2019)

Úvodní kurz z axiomatické Zermelovy-Fraenkelovy teorie množin.

Základní pojmy včetně ordinálních, kardinálních čísel a jejich aritmetiky.

Ekvivalenty axiomu výběru.

Kombinatorické vlastnosti množin a související nástroje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK