PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Konvexní tělesa - NMAG262
Anglický název: Convex Bodies
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NMAT092
Záměnnost : NMAT092
Anotace -
Poslední úprava: G_M (09.05.2014)
Výběrová přednáška pro 2. a 3. ročník oboru Obecná matematika. Úvod do konvexní geometrie v Euklidovském prostoru se zaměřením na integrálně-geometrické vztahy.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (30.09.2014)

F.A. Valentine: Convex Sets. McGraw-Hill, New York, 1964

A. Barvinok: A Course in Convexity. Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 2002

R. Schneider: Convex Bodies: The Brunn-Minkowski Theory. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (30.09.2014)

Konvexní tělesa v Rn, Caratheodoryho, Hellyho a Radonova věta

Opěrná funkce, extremální body, dualita

Minkowského operace, prostor konvexníxh těles

Brunn-Minkowského nerovnost, izoperimetrická nerovnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK