PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Variace na invarianci - NMAG164
Anglický název: Variations on Invariance
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.VarInvLS2223
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NGEM041
Anotace -
Volitelný seminář je určen zejména pro studenty 1. a 2. ročníku oboru OM. Cílem semináře je seznámit studenty s řadou témat z pomezí geometrie, algebry a fyziky, která se do standardních přednášek nevejdou. Sjednocující idea bude princip symetrie a invariance v nejrůznějších podobách.
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Seminář se skládá ze čtyř přednáškových minisérií. Součástí každé minisérie budou i problémy doplňující a rozšiřující výklad jednotlivých přednášejících. Za vyřešení problému, ať už v rámci semináře, nebo doma s odevzdáním na následující hodině, budou přednášející udělovat 1-3 body za problém v závislosti na jeho obtížnosti. K udělení zápočtu je třeba získat alespoň 4 body v každé z alespoň 3 minisérií. Z povahy zápočtu plyne, že jej není možné opakovat.

Poslední úprava: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (12.02.2019)
Literatura -

Liší se podle témat semináře v daném roce.

Poslední úprava: T_MUUK (29.04.2016)
Sylabus -

Seminář se skládá ze čtyř přednáškových sérií, každá po 3-4 přednáškách, od různých přednášejících. Obsah sérií se rok od roku obměňuje. Témata v minulosti zahrnovala například neeuklidovskou geometrii, Moebiovskou grupu, klasifikaci hladkých vektorových polí na sféře, teorii uzlů, řešitelnost polynomiálních rovnic vyššího stupně, diskrétní Fourierovu transformaci, kvaterniony a mnoho dalšího.

Letošní program (postupně doplňovaný): https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.VarInvLS2223

Poslední úprava: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (02.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK