Aplikovaná matematika II - NMAF072
Anglický název: Applied mathematics II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NCHF072
Garant: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Mgr. Tomáš Salač, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MZ370P19
Ve slož. korekvizitě pro: MC260P112, MC260P28
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (16.02.2017)
Druhá přednáška čtyřsemestrálního kurzu. Základy lineární algebry a maticového počtu. Diferenciální a integrální počet ve více prostorových dimenzích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (27.02.2019)

Zápočet je možné získat za úspešné napsání dvou testů, které budou v průběhu semestru. Na konci semestru pak bude náhrádní zápočtový test. Zápočet je nutnou podmínkou k účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

1. J. Kopáček: Matematika (nejen) pro fyziky I.,II. Skripta MFF UK, Matfyzpress.

2. J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky (nejen) pro fyziky I., II ˇ . Skripta MFF UK, Matfyzpress.

3. J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky. Academia, Praha, 1989.

4. I. Černý: Úvod do inteligentního kalkulu, Academia, Praha, 2002.

5. B. P. Demidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy . Fragment, Praha, 2003

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (27.02.2019)

Zkouška se bude sestávat z praktické (písemné) části a z ústní (teoretické) části. Pokud písemnou část úspěšně složíte, pak můžete přistoupit k ústní části. Pokud písemnou část úspěšně nesložíte, výsledek celé zkoušky je neprospěl. Výsledná známka závisí na součtu bodů, které získáte v písemné a ústní části. Zápočet je nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce.

V písemné části bude 4-5 příkladů, které náročností a tématem budou odpovídat příkladům, které budou na cvičení.

V ústní části budu zkoušet teorii, kterou jsme probrali na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (16.02.2017)

• Lineární vektorové prostory

• Matice a determinanty, soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace, Cramerovo pravidlo

• Bilineární a kvadratické formy, pozitivní a negativní definitnos

• Základy teorie funkcí více proměnných , metrika, limita, spojitost

• Parciální derivace a totální diferenciál, operátory grad, div, rot

• Vícerozměrný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.

• Záměna limity a integrálu, derivace a integrálu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

Látka probíraná v Aplikované matematice I (NMAF071).