PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní nestandardní seminář - NLTM036
Anglický název: Basic Nonstandard Seminar
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (30.04.2010)
Seminář je určen posluchačům nižších ročníků a zabývá se problematikou matematické logiky, zvláště teorie modelů, a problematikou teorie množin. Věnuje se též aplikacím, speciálně pak nestandardním metodám, které jsou založené na specifické extenzi matematických struktur. Seminář je koordinován s přednáškou Základy matematické logiky (NLTM006) a umožňuje tak posluchačům lépe si osvojit její látku.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KTI (09.05.2005)

V. Kanovei, M. Reeken, Nonstandard analysis, axiomatically,

Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg,

2004

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2010)

Vlastnosti teorií a jejich modelů. Prvomodely, atomické, saturované,

kompaktní, univerzální a homogenní modely.

Saturovanost a základy nestandardních metod.

Nerozhodnutelnost teorií a struktur.

Aplikace matematické logiky a teorie modelů zejména v algebře -

alternativní (krátké) důkazy některých známých vět (Hilbertova o

nulách).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK