PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nestandardní seminář I - NLTM014
Anglický název: Nonstandard Seminar I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Třída: DS, algebra, teorie čísel a matematická logika
Mat. logika a teorie množin
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (30.05.2001)
Seminář se zabývá nestandardními a neregulárními matematickými strukturami a univerzy a rozvojem nestandardních metod, jakož i aplikacemi těchto pojetí a metod v konkrétních matematických disciplínách, popř. rozvojem netradiční matematizace. S řadou frekventovaných pojmů se lze seznámit v přednáškách LTM001, LTM011.
Literatura
Poslední úprava: T_KTI (09.05.2005)

V. Kanovei, M. Reeken, Nonstandard analysis, axiomatically,

Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg,

2004

Pillay, A, Geometric Stability Theory, Clarendon Press, Oxford, 1996

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

Nestandardní universa množin. Metody teorie modelů. Nové výsledky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK