PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie jaderných reakcí - NJSF196
Anglický název: Theory of Nuclear Reactions
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
Mechanizmy jaderných reakcí Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy) Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha) Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů) Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Feshbach H., Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions, J. Wiley & Sons, N.Y., 1992

Hodgson P.E., Nuclear Reactions and Nuclear Structure, Clarendon Press, Oxford, 1971

Froebrich P., Lipperheide R., Theory of Nuclear Reactions, Clarendon Press, Oxford, 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Mechanizmy jaderných reakcí

Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy)

Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha)

Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů)

Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK