PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopická teorie jádra II - NJSF196
Anglický název: Microcopic Theory of Nuclei II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Petr Veselý, Ph.D.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
Mechanizmy jaderných reakcí Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy) Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha) Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů) Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Feshbach H., Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions, J. Wiley & Sons, N.Y., 1992

Hodgson P.E., Nuclear Reactions and Nuclear Structure, Clarendon Press, Oxford, 1971

Froebrich P., Lipperheide R., Theory of Nuclear Reactions, Clarendon Press, Oxford, 1996

G. Hagen, T. Papenbrock, M. Hjorth-Jensen, D. J. Dean, Coupled-cluster computations of atomic nuclei,

Reports on Progress in Physics, Volume 77, Number 9, (2014).

M. Bender, P.-H. Heenen, P.-G. Reinhard, Self-consistent mean-field models for nuclear structure,

Reviews of Modern Physics, 75, 121 (2003).

W. H. Dickhoff, D. V. Neck, Many-Body Theory Exposed!, Propagator description of quantum mechanics in many-body systems, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. (2005).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

1. Vybrané partie z modelů jaderné struktury:

  • Teorie funkcionálu hustoty v jádře
  • "post Hartree-Fock" metody, Generator Coordinate Method, Coupled Cluster method, Self-Consistent Green's Function

2. Jaderné reakce

  • Mechanizmy jaderných reakcí
  • Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy)
  • Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha)
  • Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů)
  • Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK