PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Silná interakce při vysokých energiích - NJSF195
Anglický název: Strong Interaction at High Energies
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Sterman et al., Handbook of Perturbative QCD, Rev. Mod. Phys. 67, 157, 1997

Halzen F., Martin A., Quarks and Leptons, John Wiley & sons, 1984

Chýla J., Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, 2004

Greiner W, Schramm S, Stein E, Quantum Chromodynamics, Springer 2002

Altarelli G., A QCD Primer, 2002

Skands P.Z., Introduction to QCD, 2012

Rak J., High-pt Physics in the Heavy Ion Era, Oxford University Press, 2013

Kopeliovich B.Z., Rezaeian A.H., Applied High Energy QCD, 2008

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška má ústní charakter. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl definován na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Běžící vazbová konstanta silné interakce: Stručná rekapitulace renormalizace. Měření vazbové konstanty

Partonové distribuční funkce: Evoluční rovnice. Určení distribučních funkcí. Vliv neurčitosti distribučních funkcí na LHC měření

Jety: Hmotnostní singularity a koncept jetu. Jetové algoritmy. Kinematika, účinný průřez a jeho škálování. Experimentální problémy jetových měření

Hmoty kvarků a hadronů: Určení hmot kvarků. Koncept lattice QCD. Hmota top kvarku

Monte Carlo generátory: Problematika modelování vyzařování počátečního a koncového stavu. Hadronizace. Přehled současných Monte Carlo generátorů

Výsledky měření silné interakce na LEP, Hera, Tevatron a LHC: Souhrn nejdůležitějších výsledků a jejich vlivu na porozumění silné interakci: hluboce nepružný rozptyl a strukturní funkce, gluony na LEP, event shapes, vnitřní struktura jetů, multijetové eventy a další. Procesy silné interakce jako pozadí pro fyziku standardního modelu i fyziku za standardním modelem

Srážky těžkých iontů: Motivace pro srážky těžkých iontů. Základní teoretické a experimentální závěry

Difrakce: Základní pojmy a základní experimentální závěry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK