PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy jaderné fyziky - NJSF194
Anglický název: Problems of Contemporary Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
Výuka je vedena formou referátů studentů, případně vyučujících či dalších zvaných účastníků, o zajímavých problémech současné teoretické a experimentální jaderné (mnohočásticové) fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (06.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je docházka a aktivita, nebo domácí práce definovaná během semináře. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

A.Bohr, B.Mottelson: Nuclear Structure I, II (Benjamin, New York, Amsterdam, 1969, 1970)

Sylabus
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Výuka je vedena formou referátů studentů, případně vyučujících či dalších zvaných účastníků, o zajímavých problémech současné teoretické a experimentální jaderné (mnohočásticové) fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK