PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní dynamika mnohočásticových systémů - NJSF193
Anglický název: Collective Dynamics of Manybody systems
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Anotace -
Přednáška seznamuje posluchače se základy teoretického popisu různých kolektivních módů pohybu atomových jader a dalších mnohočásticových systémů.
Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (30.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (07.06.2019)
Literatura -

D.J. Rowe, J. Wood: Fundamentals of Nuclear Models, Foundational Models (World Scientific, New Jersey, 2010).

F. Iachello, A. Arima: The interacting boson model (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987).

A. Frank, P. Van Isacker: Symmetry Methods in Molecules and Nuclei (S y G editores, Mexico, 2005).

L.D. Carr (editor): Understanding Quantum Phase Transitions (CRC Press, Taylor-Francis Group, Boca Raton, 2011).

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (30.04.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní. Zadaná otázka (téma) může reflektovat konkrétní oblast zájmu daného studenta.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (06.10.2017)
Sylabus -

Fenomenologický úvod: kolektivní vibrace a rotace atomových jader, jaderné gigantické rezonance, vibrace molekul, fonony v krystalové mříži.

Teoretický úvod: SU(2) kolektivní dynamika v jednoduchém kvazispinovém systému.

Algebraický popis kolektivní dynamiky, spektrum generující algebra, dynamické symetrie.

Jednoduché fermionové a bosonové systémy založené na algebře SU(2).

Jaderný Elliotův model.

Molekulární vibronové modely.

Jaderný model interagujících bosonů a jeho zobecnění.

Jaderný geometrický kolektivní model.

Jaderný klastrový model.

Metoda koherentních stavů.

Kritické jevy v kolektivní dynamice.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (30.04.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK