PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie – vybraná témata - NJSF179
Anglický název: Quantum theory - selected topics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Anotace
Kvantová nelokalita a informace, kvantově-klasická korespondence, kvantová statistická fyzika, parametricky závislé systémy
Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (14.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (25.04.2023)
Literatura

P. Cejnar: A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum Press, Praha, 2013)

G. Auletta, M. Fortunato, G. Parisi, Quantum Mechanics (Cambridge University Press, 2009)

J.J. Sakurai, J.J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, San Francisco, 2011)

L.E. Ballentine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (25.04.2023)
Sylabus
1. Kvantová nelokalita a informace
Kvantová provázanost a paradox EPR. Bellovy nerovnosti, vyloučení lokálních teorií se skrytými parametry. Možné aplikace: kvantová kryptografie, teleportace, kvantové počítání.

2. Kvantově-klasická korespondence
Semiklasická (WKB) aproximace, Bohr-Sommerfeldova formule, výpočet transmisních koeficientů. Hamilton-Jacobiho teorie a „pilotní vlna“. Základy Feynmanova integrálu, Aharonov-Bohmův jev. Kvantová mechanika ve fázovém prostoru, Wignerova distribuční funkce. Semiklasická teorie hustoty kvantových stavů.

3. Kvantová statistická fyzika
Operátor hustoty pro kanonický a grandkanonický soubor, kvantové systémy při konečné teplotě. Bosonový a fermionový plyn. Vztah partiční funkce a hustoty kvantových stavů.

4. Parametricky závislé kvantové systémy
Dynamika hladin, odvrácená křížení. Kvantové fázové přechody. Hnané systémy, adiabatická limita, Berryho fáze.

Poslední úprava: Cejnar Pavel, prof. RNDr., Dr., DSc. (25.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK