PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní metody v teorii rozptylových amplitud - NJSF160
Anglický název: Modern methods for scattering amplitudes
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (10.06.2019)

Cílem přednášky je podat přehled vybraných moderních metod pro výpočet rozptylových amplitud

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (17.05.2019)

1. Steven Weinberg,The Quantum Theory of Fields (vol. I, II, (III, Cambridge University Press 1995)

2. Lance J. Dixon, A brief introduction to modern amplitude methods, arXiv:1310.5353 [hep-ph]

3. R.Keith Ellis (Fermilab), Zoltan Kunszt (Zurich, ETH), Kirill Melnikov (Johns Hopkins U.), Giulia Zanderighi (Oxford U., Theor. Phys.),One-loop calculations in quantum field theory: from Feynman diagrams to unitarity cuts, Phys.Rept. 518 (2012) 141-250, arXiv:1105.4319 [hep-ph]

4. Johannes M. Henn, Lectures on differential equations for Feynman integrals, J.Phys. A48 (2015) 153001, arXiv:1412.2296 [hep-ph]

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (10.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou, budou zadány dvě otázky, tematicky odpovídající odpřednášené části sylabu, případně tématům zadaným pro samostatné studium

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (17.05.2019)

Částice s nulovou a nenulovou hmotou, malá grupa, helicita a spin.

Weylovy spinory, vlnové funkce, transformační vlastnosti. Spinor-helicitní formalismus, kinematika, polarizační vektory, kalibrační invariance, komplexifikace.

Klasifikace 3-částicových amplitud, jednočásticová unitarita a faktorizace, 4-částicové amplitudy-amplitudový bootstrap a on-shell rekonstrukce, konsistence a grupová struktura amplitud.

Amplitudy v SU(N) kalibračních teoriích, primitivní amplitudy, MHV amplitudy, cyklicky uspořádaná Feynmanova pravidla, Kleiss-Kuiffovy relace, BCJ relace.

BCFW rekurence, důkaz Parke-Taylorovy formule, Berends-Giele rekurze.

Symetrie, soft teorémy, soft bootstrap.

Smyčky, zobecněná unitarita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK