PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z jaderné a částicové fyziky - NJSF148
Anglický název: Introductory Seminar on Nuclear and Particle Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Seminář se zabývá aktuálními problémy z oblasti fyziky jádra a fyziky částic. Doporučeno pro 3.r. F.
Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (19.01.2018)
Cíl předmětu -

Seminář se zabývá aktuálními problémy z oblasti fyziky jádra a fyziky

částic. Doporučeno pro 3.r. F.

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (19.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je docházka a aktivita, nebo domácí práce definovaná během semináře. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (19.01.2018)
Metody výuky

seminář

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (19.01.2018)
Sylabus -

Seminář doplňuje přednášku Fyzika V o aktuální témata z oblasti fyziky jádra a fyziky částic, prezentovaná odborníky v daných oblastech. Je vhodný pro 3. ročník studia fyziky.

Poslední úprava: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (19.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK