PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kosmické záření - NJSF130
Anglický název: Cosmic Rays
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~nosek/Nosek_CR.html
Garant: RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (22.04.2013)
Experimentální data o kosmickém záření, představy o jeho vzniku a jeho detekce na Zemi. Vlastnosti kosmického záření, fenomenologie, zdroje, urychlení a šíření. Gamma záření ve vesmíru. Metody detekce kosmického záření, interakce kosmického záření s atmosférou Země, rozsáhlé spršky ve vzduchu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (16.04.2013)

C.Grupen, Astroparticle Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005. Kapitoly 6 a 7.

D.H.Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003. Kapitola 6.

T.K.Gaisser, Cosmic Ray and Particle Physics, Cambridge University Press, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (12.10.2017)

Ústní zkouška a diskuze nad domácími úkoly.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (22.04.2013)

1. Energetické spektrum, složení, anisotropie a směry příchodu kosmického záření.

2. Možné zdroje, urychlení a šíření kosmického záření.

3. Gamma záření ve vesmíru. Kosmická neutrina.

4. Detekční techniky kosmického záření, kosmických neutrin a gamma záření, satelitní detektory, balonové experimenty, rozsáhlé spršky v atmosféře Země. Současné detektory kosmického záření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK