PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé koncepty symetrie - NJSF129
Anglický název: Advanced Concepts of Symmetry
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Alfredo Iorio, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (13.05.2008)
Cílem prednášky je poskytnout ucelený pohled na ruzné druhy symetrií (jak overených, tak i preppokládaných) vyskytujících se v teorii pole.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)

Rozdíly mezi časoprostorovými a vnitřními

symetriemi (na úrovni teoremu Noetherové pro klasická pole

ve čtyřech dimenzích) a dvěma přístupy (obecná relativita ve

třech dimenzích a supersymetrie)

v nichž byly tyto symetrie sjednoceny.

Supersymetrie bude zkoumána způsobem, který se nevyskytuje v tradiční

literatuře.

Vytvoření superalgebry a jejích reprezentací skýtá možnost podívat se

na další projevy symetrií jako jsou centrální náboje, monopóly a

obecně BPS stavy.

Po diskusi rozšíření Lorentzovy invariance na supersymetrii se budeme

zabývat možnými projevy narušení této invariance v rámci nekomutativní

teorie pole.

[1] A. Iorio, Lecture notes, 2009.

[2] L. H. Ryder, Quantum Field Theory, Cambridge Univ. Press, 1985.

[3] S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Cambridge Univ. Press,

1995 (Vols. 2 and 3).

[4] J. D. Walecka, Advanced Modern Physics, World Scientific, 2010.

[5] A. Altland, B. Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge

Univ. Press, 2006.

[6] S. Coleman, Aspects of Symmetry, Cambridge Univ. Press, 1985.

[7] R. Jackiw, Diverse topics in Theoretical and Mathematical Physics,

World Scientific, 1995.

[8] C. Nash, S. Sen, Topology for physicists, Academic Press,1988.

[9] M. Nakahara, Geometry, Topology and Physics, IOP Publ., 1990.

[10] J. Wess, J. Bagger, Supersymmetry and Supergravity, Princeton

Univ. Press, 1992.

[11] S. Carlip, Quantum Gravity in 2+1 Dimensions, Cambridge Univ.

Press, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK