PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Extrémní stavy hmoty - NJSF128
Anglický název: Extreme forms of matter
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (12.05.2008)
Přednáška je úvodem do problematiky stavů hmotu v extrémních podmínkách. Zabývá se širokým spektrem jevů počínaje elektromagnetickým plazmatem, pokračuje fázemi jaderné hmoty při vysokých teplotách a/nebo hustotách a končí vysoce spekulativními formami hmoty, které by mohly být zodpovědné za počáteční zrychlenou expanzi vesmíru v jeho nejrannějším stádiu vývoje (inflace) nebo za jeho současné zrychlení (temná energie). Přednáška může též posloužit jako krátký úvod do těch partií moderní kosmologie, jež mají vztah k jaderné a částicové fyzice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (23.05.2008)

1. Přehled problematiky

2. Plazma

3. Fyzika kvark-hadronového fázového přechodu

4. Krátký úvod do moderní kosmologie

5. Expanzní zákon vesmíru

6. Jednoduché kosmologické modely

7. Horký velký třesk

8. Fázové přechody v ranném vesmíru

9. Počáteční nukloeosyntéza a původ lehkých prvků

10. Kompaktní hvězdy

11. Temná hmota, temná energie

12. Inflační vesmír

Literatura

An introduction to modern cosmology.
Andrew Liddle

Chichester, UK: Wiley (1998) 129 p.

The Big Bang
Joseph Silk

Quark-gluon plasma: From big bang to little bang.
K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake

Camb.Monogr.Part.Phys.Nucl.Phys.Cosmol.23:1-446,2005.

Hadrons and quark - gluon plasma.
Jean Letessier, Johann Rafelski

Camb.Monogr.Part.Phys.Nucl.Phys.Cosmol.18:1-397,2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK