PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky relativistických jaderných srážek - NJSF127
Anglický název: Intruduction to relativistic nuclear collisions
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (12.05.2008)
Cílem přednášky je podat obecný úvod do fyziky těžkých iontů při vysokých energiích. Přednáška pokrývá relativně široký tematický okruh počínaje relativistickou kinetickou teorií, přes kolektivní makroskopické vlastnosti husté a horké hmoty až po vlastnosti stavových rovnic. Je podán detailní úvod do modelů kolektivní dynamiky tekutin a jsou prezentovány některé analyticky řešitelné modely. Přednáška se snaží pokrýt srážky těžkých iontů od středních až po ultrarelativistické energie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (23.05.2008)

1. Základní přehled fenomenologie srážek těžkých iontů

2. Úvod do relativistické kinetické teorie

3. Relativistická Boltzmannova transportní rovnice

4. Stavová rovnice

5. Relativistická dynamika tekutin

6. Jednoduché modely

7. Měřitelné veličiny

8. Škálování v hydrodynamickém modelu

9. Přímé řešení kinetické rovnice

10. Hledání kvark-gluonového plazmatu

11. Vztah k astrofyzice

Literatura

Introduction to Relativistic Heavy Ion Collisions
László P. Csernai

John Wiley and Sons Ltd, Chicester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1994

Hadrons and quark - gluon plasma.
Jean Letessier, Johann Rafelski

Camb.Monogr.Part.Phys.Nucl.Phys.Cosmol.18:1-397,2002.

Quark-gluon plasma: From big bang to little bang.
K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake

Camb.Monogr.Part.Phys.Nucl.Phys.Cosmol.23:1-446,2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK