PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie efektivních lagrangiánů - NJSF124
Anglický název: Introduction to Effective Lagrangian Theory
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)
Symetrie v kvantové teorii pole a Goldstoneův teorém, efektivní lagrangián pro Goldstonovy bosony, chirální symetrie a algebra proudů, lineární sigma-model, spontánní narušení chirální symetrie v QCD, chirální poruchová teorie, zobecněná chirální poruchová teorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (13.10.2017)

Zkouška bude ústní, požadavky odpovídají odpřednášené části sylabu, ev. doplněné o část zadanou k samostatnému nastudování.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

Poodrobný sylabus.

Symetrie v kvantové teorii pole a GoldstonĎv teorém (symetrie lagrangiánu, Wardovy identity, Wigner-Weylova a Nambu-Goldstonova realizace symetrií, GoldstonĎv teorém a Goldstonovy bosony, parametry uspo ádání a nutná a postaťující podmínka spontánního naru ení symetrie, explicitní a anomální naru ení symetrie).

Efektivní lagrangián pro Goldstonovy bosony (efektivní lagrangiány, nelineární realizace, CWZC konstrukce, nelineární $\sigma$-model).

Chirální symetrie a algebra proudĎ (komutátory nábojĎ, komutátory nulov ch komponent proudĎ, schwingerovské ťleny, kvarkov model, $SU(2)_Lx SU(2)_R$ symetrie a fyzikální interpretace proudĎ, PCAC, piony jako (pseudo)Goldsounovy bosony, nízkoenergetické teorémy).

Lineární sigma-model (Gell-MannĎv-Levyho sigma-model, realizace algebry proudĎ, spontánní naru ení chirální symetrie).

Spontánní narušení chirální symetrie v QCD (lagrangián QCD se 2(3) lehkými kvarky, chirální limita a chirální symetrie, spontánní narušení chirální symetrie, kvarkový kondensát, dva scénaře spontánního narušení chirální symetrie).

Chirální poruchová teorie (standardní nízkoenergetický rozvoj a chirální řády, O(p^2) lagrangián, hmoty pseudoskalárních mesonů a Gell-Mannova-Okubova formule, poměry hmot lehkých kvarků, O(p^4) lagrangián a 1-loopové korekce, renormalizace a nízkoenergetické vazbové konstanty).

Zobecněná chirální poruchová teorie (zobecněný nízkoenergetický rozvoj a role kvarkového kondensátu, O(p^2), O(p^3) a O(p^4) lagrangián, srovnání se standardní chirální poruchovou teorií, hmoty a vazbové konstanty, pi pi rozptyl).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK