PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie teorie kvantovaných polí II - NJSF123
Anglický název: Advanced Topics on Quantum Field Theory II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Korekvizity : NJSF082
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)
Funkcionální metody v kvantové teorii pole. Kontinuální integrál. Wardovy identity a anomálie. Kvantování neabelovských kalibračních polí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (13.10.2017)

Zkouška bude ústní, požadavky odpovídají odpřednášené části sylabu, ev. doplněné o část zadanou k samostatnému nastudování.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

1. Funkcionální metody v kvantové teorii pole: kanonické kvantování, Schrödingerova reprezentace, vlnové funkcionály, funkcionální integrál pro fermiony a bosony, diskrétní aproximace - kvantová teorie pole na mříži, spojitá limita, volné pole, gaussovské funkcionální integrály, funkcionální determinanty, zeta-funkce, poruchová teorie, poruchová definice dráhového integrálu, Feynmanova pravidla, pravidla pro manipulaci s poruchovým dráhovým integrálem, vytvořující funkcionály, Greenovy funkce, S-matice a LSZ formule, efektivní akce, kompozitní operátory, kvaziklasická aproximace, euklidovská teorie pole, teorie pole při konečné teplotě, partiční suma, tepelné Greenovy funkce.

2. Wardovy identity a anomálie: odvození naivních Wardových identit ve formalismu funkcionálního integrálu, anomální Wardovy identity, anomální funkcionál, Wessovy-Zuminovy ppodmínky konsistence, axiální anomálie, anomální divergence, Fujikawova metoda, kovariantní a konsistentní forma anomálního funkcionálu, dilatační anomálie.

3. Kvantování neabelovských kalibračních polí: systémy s vazbami, fixace kalibrace, Faddejevův-Popovův trik, Faddejevovy-Popovovy duchy, kvantová elektrodynamika, Feynmanova pravidla pro neabelovská kalibrační pole, BRST symetrie, BRST Wardovy identity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK