PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikace jaderné fyziky - NJSF118
Anglický název: Applied Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)
Využití účinků jaderného záření a radioaktivity. Jaderné metody prvkové a strukturní analýzy, určování hyperjemných polí, tomografie. Základy neutronové a reaktorové fyziky. Základy dozimetrie a ochrany před zářením.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (07.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

K.Siegbahn (editor), Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy (North Holland, Amsterdam, 1965)

D.Blan, Novaux, particules. Reacteurs nucleaires (Masson, Paris, 1987), ruský překlad Jadra, časticy, jadernye reaktory (Mir, Moskva, 1989)

J.Šeda, Dozimetrie ionizujícího záření (SNTL/ALFA, Praha,1983)

P.Otčenášek, Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren (Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994)

L.Musílek, Využití ionizujícího záření ve výzkumu (Ediční středisko ČVUT, Praha, 1992)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Student dostane zpravidla dvě otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

1.Využití radioaktivních zářičů jaderné metody datování metody funkčního zobrazování v jaderné medicíně terapeutické aplikace radiofarmak nestabilní jádra jako sondy v materiálech

2.Využití svazků ionizujících částic změny vlastností materiálů ozařováním jaderné metody prvkové analýzy s nabitými částicemi terapeutické aplikace urychlovačů použití neutronových svazků k analýze látek a v medicíně aplikace gama záření k látkové analýze, zobrazování a terapii použití pozitronové anihilace k analýze struktury látek

3.Využití jaderné magnetické rezonance principy NMR spektroskopie NMR tomografie kvantové aspekty magnetické rezonance

4.Fyzikální principy a perspektivy jaderné energetiky jaderné procesy jako zdroj energie štěpné jaderné reaktory metody přepracování jaderného odpadu urychlovačem řízené reaktory cesty k uskutečnění jaderné fúze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK