PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Urychlovače částic - NJSF115
Anglický název: Particle Accelerators
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)
Základní metody urychlování a vedení svazků. Lineární urychlovače. Cyklické urychlovače. Vstřícné svazky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane po jedné otázce z každého ze tří okruhů:

Urychlovačová fyzika

Třídy a typy urychlovačů

Příklad k výpočtu

Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.01.2007)

Základní třídění urychlovačů, způsob urychlování, fokusace. Vedení svazků částic, emitance svazku. Lineární urychlovače: elektrostatické, vysokofrekvenční: s elektrodami, s nosnou vlnou. Cyklické urychlovače: betatron, cyklotron, modifikace cyklotronu (synchrocyklotron, izochronní cyklotron), mikrotron. Fázová stabilita, samočinné fázování. Elektronový a protonový sychrotron. Silná fokusace. Urychlovače se silnou fokusací. Vstřícné svazky, cyklické a lineární urychlovače vstříčných svazků. Nové metody urychlování. Iontové zdroje. Supravodivé magnety. Ultravysoké vakuum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK