PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderné procesy ve vesmíru - NJSF112
Anglický název: Nuclear Processes in the Space
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~nosek/Nosek_NPU.html
Garant: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr. (22.04.2013)
Jaderné procesy ve vesmíru a ve hvězdách. Složení vesmíru, reliktní záření, temná hmota, temná energie. Friedmannův vývoj vesmíru. Pozorovaní v kosmologii. Tepelná historie vesmíru, primární syntéza atomových jader a neutrina, wimpsy, baryogenese. Částicová fyzika ve hvězdách a galaxiích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr. (22.04.2013)

J.Rich: Fundamentals of Cosmology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001, Kapitoly 1,2,5,6.

D.H.Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003.

G.Börner, The Early Universe, Springer-Verlag, 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr. (12.10.2017)

Ústní zkouška a diskuze nad domácími úkoly.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr. (31.05.2013)

1. Základní představa o vývoji Vesmíru.

2. Složení vesmíru, temná hmota a temná energie.

3. Termodynamika mladého Vesmíru - éra záření a hmoty. Reliktní záření. Primární syntéza jader. Tvoření těžkých prvků.

4. Problémy Fridmannova vesmíru. Inflace.

5. Jaderné procesy ve hvězdách. Termodynamika samogravitujících objektů. Výbuch supernovy. Vznik a vývoj neutronové hvězdy. Neutrina ze supernovy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK