PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář fyzikální olympiády II - NJSF111
Anglický název: Seminar on Physics Olympiade II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (23.05.2005)
Seminář věnovaný podrobné diskusi úloh fyzikální olympiády a získávání poznatků ze studentských řešení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Zápočet je udělován za práci během semestru.

Literatura
Poslední úprava: T_UCJF (23.05.2005)

Zadání úloh a studijní texty FO v elektronické podobě na stránkách

Dostupné ročenky FO (SPN Praha)

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (01.06.2005)

S pomocí vedoucích semináře a pod jejich dohledem se posluchači podílejí na opravě žákovských řešení jednotlivých kol FO a na opravy navazují analýzou žákovských chyb resp. efektivních a elegantních řešení.

Tento seminář poskytuje studentům učitelství příležitost vidět výsledky vzdělávání ve fyzice na jisté části spektra žáků a studentů a dává také příležitost studentům fyziky přiblížit se velmi přirozeně výuce fyziky.

Více informací o Fyzikální olympiádě na http://fo.cuni.cz .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK