PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Software a zpracování dat ve fyzice částic II - NJSF109
Anglický název: Software and data processing in particle physics II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (06.05.2008)

Simulace srážek a průchod částic detektorem, statistické metody nutné pro vyhodnocování dat z moderních detektorů, jejich pouľití např. pro měření vlastností detektorů, rekonstrukce dráhy částic a jejich průsečíků - vertexů, metody fitování a určování chyby měření, programový analytický balík ROOT. Tato přednáška navazuje na přednášku NJSF081.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

R. Fruhwirth, M. Regler, R. K. Block, H. Grote, D. Notz: Data Analysis Techniques for High-Energy Physics, 2-nd ed., Cambridge Uni Press, 2000

Review of Particle Physics, The European Physical Journal C, Vol 3, No 1-4, 1998, pp 1-794

Particle Physics Booklet, July 2004,

R. K. Bock, W. Krischer: The Data Analysis BriefBook, July 2004,

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Simulace srážek a průchod částic detektorem, statistické metody nutné pro vyhodnocování dat z moderních detektorů, jejich použití např. pro měření vlastností detektorů, rekonstrukce dráhy částic a jejich průsečíků - vertexů, metody fitování a určování chyby měření, programový analytický balík ROOT.

Simulace fyzikálních procesů metodou Monte Carlo: generátor případu Pythia, průchod částic detektorem (Geant4)

Druhy a způsoby nabírání dat, jejich organizace, analogové a digitální zdroje dat

Vlastnosti nabíraných dat a jejich zdrojů, rovnice odezvy, signál / šum, S-křivky, časová odezva signálu, synchronizace, triggering, určování chyb měření

Signál z detektorů: přechod od signálu detektoru k bodu v prostoru, rekonstrukce dráhy částice, rekonstrukce vertexu rozpadu částice, polohování detektorů (alignment)

Signál z analogových detektorů, zpracování signálu, základy vyhodnocování spekter

Práce na software velkých experimentů a jeho organizace, světová výpočtová distribuovaná síť (GRID)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK