PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika elementárních částic - NJSF105
Anglický název: Elementary Particle Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (21.03.2003)
Základní vlastnosti částic. Modely částic (SU(3), osminásobná cesta, kvarkový model). Interakce mezi částicemi (silné, elektromagnetické, slabé) a jejich sjednocení.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (18.03.2015)

T. Davídek, R.Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2010, ISBN 978-80-2461-109-9

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (18.03.2015)

Úvod: kinematika (rozpady částic, Lorentzova transformace, fázové objemy)

Základní baryony a mezony, jejich vlastnosti (spin, parita, včetně jejich měření)

Podivnost, isotopický spin, C-parita, G-parita včetně jejich zachování/nezachování a aplikací

Baryonové a mezonové resonance, měření jejich kvantových čísel

Mezonové resonance, měření jejich kvantových čísel

Kvarkový model SU(3), klasifikace částic do SU(3) multipletů

Předpovědi SU(3) symetrie, narušení SU(3), hmotové formule, magnetické momenty hadronů

Rozšíření kvarkového modelu, GIM mechanismus, Cabbibův úhel

Slabé interakce (klasifikace slabých interakcí, intermediální bosony W,Z, nezachování parity ve slabé interakci, interakce neutrin, helicita neutrina)

Top-kvark, Higgsův boson

Neutrální mezony, oscilace K0 mezonů, narušení CP symetrie

Neutrina a rodiny leptonů, hmotnost neutrin a oscilace

Fyzikální program současných experimentů

Literatura:

T. Davídek, R.Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2010, ISBN 978-80-2461-109-9

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK