PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika elementárních částic - NJSF105
Anglický název: Elementary Particle Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (21.03.2003)
Základní vlastnosti částic. Modely částic (SU(3), osminásobná cesta, kvarkový model). Interakce mezi částicemi (silné, elektromagnetické, slabé) a jejich sjednocení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Vstupní podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu, který je udělen za úspěšné absolvování zápočtové písemky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (18.10.2021)

T. Davídek, R.Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2010, ISBN 978-80-2461-109-9

T. Davídek, R. Leitner: Řešené příklady z fyziky elementárních částic, Matfyzpress 2014, ISBN 978-80-7378-267-2

T. Davídek, R. Leitner: Elementární částice - fenomenologie a experiment, e-kniha MATFYZPRESS https://matfyzpress.cz/cz/e-shop/vsechny-tituly/elementarni-castice-fenomenologie-a-experiment-e-kniha-9788073784393 nebo HTML verze https://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~davidek/vyuka/fel_www/

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (08.10.2021)

Přednáška i cvičení probíhají standardně prezenčně, dokud to půjde. Pro studenty, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit, bude přednáška i cvičení přenášena přes platformu ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/98592912609, přístupový kód bude sdělen zapsaným studentům

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (18.10.2021)

Úvod: kinematika (rozpady částic, Lorentzova transformace, fázové objemy)

Základní baryony a mezony, jejich vlastnosti (spin, parita, včetně jejich měření)

Podivnost, isotopický spin, C-parita, G-parita, časová symetrie, včetně jejich zachování/nezachování a aplikací

Baryonové a mezonové resonance, měření jejich kvantových čísel

Kvarkový model SU(3), klasifikace částic do SU(3) multipletů

Předpovědi SU(3) symetrie, narušení SU(3), hmotové formule, magnetické momenty hadronů

Rozšíření kvarkového modelu, GIM mechanismus, Cabibbův úhel

Slabé interakce (klasifikace slabých interakcí, intermediální bosony W,Z, nezachování parity ve slabé interakci, interakce neutrin, helicita neutrina)

Top-kvark, Higgsův boson

Neutrální mezony, oscilace K0 mezonů, narušení CP symetrie

Neutrina a rodiny leptonů, hmotnost neutrin a oscilace

Fyzikální program současných experimentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK