PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderná astrofyzika - NJSF102
Anglický název: Nuclear Astrophysics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~nosek/Nosek_JA.html
Garant: RNDr. Dr. Dalibor Nosek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (16.04.2013)
Jaderné procesy ve vesmíru a ve hvězdách, reliktní záření, prvotní syntéza atomových jader a neutrina jako zdroj informací o těchto procesech.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (16.04.2013)

C.Grupen: Astroparticle Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Kapitoly 8-13.

D.H.Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003, Kapitoly 2,4,7.

G.Börner, The Early Universe, Springer-Verlag, 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (12.10.2017)

Ústní zkouška a diskuze nad domácími úkoly.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dr. Dalibor Nosek (22.04.2013)

1. Základní představa o vývoji Vesmíru. Termodynamika mladého Vesmíru - éra záření a hmoty. Reliktní záření. Primární syntéza jader. Tvoření těžkých prvků.

2. Jaderné procesy ve hvězdách. Termodynamika samogravitujících objektů. Vznik a vývoj astrofyzikálních objektů. Jaderná syntéza ve Slunci. Výbuch supernovy a neutronová hvězda.

3. Sluneční neutrina a neutrina ze supernovy. Atmosférická neutrina. Experimentální fakta o neutrinových oscilacích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK