PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice. - NJSF101
Anglický název: Semiconductor Detectors in Nuclear and Subnuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolezal/teach/semicon/
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)
Polovodiče, polovodičové struktury, interakce záření v polovodičích, spektroskopické detektory, polohově citlivé detektory (stripové, pixelové, atd.) Elektronika pro polovodičové detektory, radiační odolnost Aplikace v medicíně i jiných oblastech Zpracování dat (vyhodnocení spekter, hledání píků, určení drah částic)
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999

F. Hartmann: Evolution of Silicon Sensor Technology in Particle Physics, Springer 2008

S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, Wiley, NY 1981

C. Kittel, .Úvod do fyziky pevných látek, ACADEMIA Praha 1985

Studijní texty: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Zkouška má ústní formu. Uchazeč dostane po jedné otázce z každého z okruhů:

  • Interakce záření s hmotou, vlastnosti polovodičů
  • Typy a třídy detektorů
  • Příklad

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (27.05.2002)

1. Polovodiče: základní poznatky 2. Polovodičové struktury: p-n přechod 3. Interakce záření v polovodičích, detekční vlastnosti 4. Spektroskopické detektory (nabité částice, gama) 5. Polohově citlivé detektory (stripové, pixelové, driftové, CCD) 6. Elektronika pro polovodičové detektory (funkce, šum, integrované obvody) 7. Radiační odolnost 8. Aplikace: zobrazovací metody v medicíně, rekonstrukce obrazu 9. Zpracování dat (vyhodnocení spekter, hledání píků, určení drah částic) - praktické ukázky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK