PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chirální symetrie silných interakcí - NJSF084
Anglický název: Chiral Symmetry or Strong Interactions
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Symetrie v kvantové teorii pole a Goldstoneův teorém, efektivní lagrangián pro Goldstonovy bosony, chirální symetrie a algebra proudů, lineární sigma-model, spontánní narušení chirální symetrie v QCD, chirální poruchová teorie, zobecněná chirální poruchová teorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

S. Scherer, M.R. Schindler, A primer for chiral perturbation theory, Lect. Notes Phys. 830 (2012), 1-388

J.F. Donogue, E. Golowich, B.R. Holstien, Dynamics of the standard model, Cambridge University Press 1992

S. Pokorski, Gauge field theories, Cambridge University Press 2000

S. Weinberg, The quantum theory of fields II, Cambridge University Press, 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Novotný, CSc. (10.06.2019)

Zkouška bude ústní, budou zadány dvě otázky, požadavky odpovídají odpřednášené části sylabu, ev. doplněné o část zadanou k samostatnému nastudování.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Poodrobný sylabus.

Symetrie v kvantové teorii pole a GoldstonĎv teorém (symetrie lagrangiánu, Wardovy identity, Wigner-Weylova a Nambu-Goldstonova realizace symetrií, GoldstonĎv teorém a Goldstonovy bosony, parametry uspo ádání a nutná a postaťující podmínka spontánního naru ení symetrie, explicitní a anomální naru ení symetrie).

Efektivní lagrangián pro Goldstonovy bosony (efektivní lagrangiány, nelineární realizace, CWZC konstrukce, nelineární $\sigma$-model).

Chirální symetrie a algebra proudĎ (komutátory nábojĎ, komutátory nulov ch komponent proudĎ, schwingerovské ťleny, kvarkov model, $SU(2)_Lx SU(2)_R$ symetrie a fyzikální interpretace proudĎ, PCAC, piony jako (pseudo)Goldsounovy bosony, nízkoenergetické teorémy).

Lineární sigma-model (Gell-MannĎv-Levyho sigma-model, realizace algebry proudĎ, spontánní naru ení chirální symetrie).

Spontánní narušení chirální symetrie v QCD (lagrangián QCD se 2(3) lehkými kvarky, chirální limita a chirální symetrie, spontánní narušení chirální symetrie, kvarkový kondensát, dva scénaře spontánního narušení chirální symetrie).

Chirální poruchová teorie (standardní nízkoenergetický rozvoj a chirální řády, O(p^2) lagrangián, hmoty pseudoskalárních mesonů a Gell-Mannova-Okubova formule, poměry hmot lehkých kvarků, O(p^4) lagrangián a 1-loopové korekce, renormalizace a nízkoenergetické vazbové konstanty).

Zobecněná chirální poruchová teorie (zobecněný nízkoenergetický rozvoj a role kvarkového kondensátu, O(p^2), O(p^3) a O(p^4) lagrangián, srovnání se standardní chirální poruchovou teorií, hmoty a vazbové konstanty, pi pi rozptyl).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK