PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Software a zpracování dat ve fyzice částic I - NJSF081
Anglický název: Software and data processing in particle physics I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (29.04.2019)
Stručný přehled software používaných ve fyzice částic. Operační systém UNIX, práce na strojích s operačním systémem Linux. Od Pascalu přes C až k C++ - základní srovnání programovacích jazyků s důrazem na ukazatele a metody programování používaných v C++. Analýza dat pomocí programu Root. Sazba dokumentů v LaTeXu. Na tuto přednášku navazuje přednáška NJSF109.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

materiály k přednášce http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~davidek/vyuka/comphep_1.pdf

P.Herout: Učebnice jazyka C, Kopp 2005 (ISBN 80-7232-220-6)

http://root.cern.ch

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se neuděluje, předmět je zakončen pouze zkouškou. Zkouška probíhá ústní formou diskusí nad vybraným příkladem. Příklady jsou postupně zadávány během semestru, takže jejich řešení je možné připravit si před zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Stručný přehled software používaného ve fyzice částic

Základy Unixu/Linuxu: základní příkazy a utility, cykly, jednoduché skripty

Od Pascalu přes C až k C++: základní srovnání programovacích jazyků, rozdíly, ukazatele, práce s ukazateli, kompilace programů v Linuxu, debugger, objektově orientované programování, elementární základy C++

Analýza a zpracování dat v programu ROOT: základní datové struktury, prokládání křivek, jednoduchá makra, vlastní funkce, stromy, výběrová pravidla

Sazba dokumentů v LaTeXu: základní styly a prostředí, matematické vzorce, tabulky, obrázky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK