PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Software a zpracování dat ve fyzice částic I - NJSF081
Anglický název: Software and data processing in particle physics I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (06.05.2008)

Stručný přehled software používaných ve fyzice částic. Operační systém UNIX, práce na strojích s operačním systémem Linux. Od Pascalu přes C až k C++ - základní srovnání programovacích jazyků s důrazem na ukazatele a metody programování používaných v C++. Analýza dat pomocí programu Root. Sazba dokumentů v LaTeXu. Na tuto přednášku navazuje přednáška NJSF109.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

materiály k přednášce http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~davidek/vyuka/comphep_1.pdf

P.Herout: Učebnice jazyka C, Kopp 2005 (ISBN 80-7232-220-6)

http://root.cern.ch

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Stručný přehled software používaného ve fyzice částic

Základy Unixu/Linuxu: základní příkazy a utility, cykly, jednoduché skripty

Od Pascalu přes C až k C++: základní srovnání programovacích jazyků, rozdíly, ukazatele, práce s ukazateli, kompilace programů v Linuxu, debugger, objektově orientované programování, elementární základy C++

Analýza a zpracování dat v programu ROOT: základní datové struktury, prokládání křivek, jednoduchá makra, vlastní funkce, stromy, výběrová pravidla

Sazba dokumentů v LaTeXu: základní styly a prostředí, matematické vzorce, tabulky, obrázky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK