PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a stochastické procesy ve fyzice částic - NJSF080
Anglický název: Probability and Stochastic Processes in Elementary Particle Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Jan Řídký, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Náhodné proměnné, rozdělení pravděpodobnosti, generující funkce, generující funkcionál, centrální limitní teorém, různé typy pravděpodobnosti- stochastické procesy, Markovovy procesy - větvící procesy - Chapmanova- Kolmogorovova rovnice, řídící rovnice - náhodná procházka - Fokkerova- Planckova rovnice - difuzní rovnice - některé stochastické diferenciální rovnice - použití metody Monte Carlo - metody odhadu - testování hypotéz.
Sylabus
Poslední úprava: ()

náhodné proměnné, rozdělení pravděpodobnosti, generující funkce, generující funkcionál - centální limitní teorém, různé typy rozdělení pravděpodobnosti - stochastické procesy, Markovovy procesy - větvicí procesy - Chapman - Kolmogorovova rovnice, řídící rovnice - náhodná procházka - Fokker - Planckova rovnice - Langevinova rovnice - difuzní rovnice - některé stochastické diferenciální rovnice - použití metody Monte Carlo - metody odhadu (x2, maximum pravděpodobnosti) - testovní hypotéz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK