PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Detektory pro fyziku vysokých energií - NJSF075
Anglický název: Detectors for High Energy Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: J. Hladký
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Aparatury a systémy detektorů pro experimenty s elektronovými, neutrinovými a mionovými svazky. Aparatury pro měření totálního účinného průřezu, pružného rozptylu a pro regenerační a polarizační experimenty. Aparatury na hadronových svazcích. Aparatury a systémy detektorů na vstřícných svazcích elektronů a pozitronů a na proton-protonových colliderech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: ()

A. Základní detektory.

1) Přehled ionizačních ztrát.

2) Kalorimetrie: typy kalorimetrů, identifikace částic v kalorimetrech, časový průběh signálů v Ar-kalorimet-rech, vliv elektronegativních příměsí na indukovaný náboj.

3) Mnohodrátové proporcionální driftové komory: indukovaný signál, vliv složení směsi na plynové zesílení, základní struktura driftových komor, komora TPC.

4) Čerenkovy počítače, polovodičové počítače.

5) Návrh a blokové schéma jednoduchých aparatur.

B. Některé aparatury používané v subjaderné fyzice:.

1) Aparatura BCDMS pro měření interakcí mionů s terči v laboratoři CERN; princip, monitorování svazků, trigrovací systém.

2) Aparatura CELLO pro registraci elektronů s protony na vstřícných svazcích v DESY; použití driftových komor, Ar-kalorimetr, trigrovací systém.

3) Aparatury pro měření totálních účinných průřezů a elastického rozptylu pro regenerační a polarizační experimenty.

4) Aparatury v nichž byla objevena psí částice.

5) Spektrometry používané na vstřícných svazcích v CERN a DESY.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK