PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Urychlovače nabitých částic - NJSF070
Anglický název: Charged Particle Accelerators
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolezal/teach/accel/
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)
Základní metody urychlování a vedení svazků. Lineární urychlovače. Cyklické urychlovače. Vstřícné svazky.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (16.01.2019)

Č. Šimáně, M. Seidl: Urychlovače iontů a elektronů, SNTL Praha 1959

H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2007

E. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, Oxford 2001

Studijní texty: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/accel/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane po jedné otázce z každého ze tří okruhů:

  • Urychlovačová fyzika
  • Třídy a typy urychlovačů
  • Příklad k výpočtu

Požadavky odpovídají sylabu předmštu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Základní třídění urychlovačů, způsob urychlování, fokusace. Vedení svazků částic, emitance svazku. Lineární urychlovače: elektrostatické, vysokofrekvenční: s elektrodami, s nosnou vlnou. Cyklické urychlovače: betatron, cyklotron, modifikace cyklotronu (synchrocyklotron, izochronní cyklotron), mikrotron. Fázová stabilita, samočinné fázování. Elektronový a protonový sychrotron. Silná fokusace. Urychlovače se silnou fokusací. Vstřícné svazky, cyklické a lineární urychlovače vstříčných svazků. Nové metody urychlování. Iontové zdroje. Supravodivé magnety. Ultravysoké vakuum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK