PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Automatizace experimentu - NJSF067
Anglický název: Experiment Automation
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Petr Kubík
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (21.01.2019)
Měření a automatizace používaná ve fyzikálních laboratořích. Konverze fyzikálních fenoménů na elektrické signály a jejich úprava. Styk osobního počítače s prostředím. Protokol, fyzická a elektrická charakteristika jednotlivých rozhraní. Představení v současné době pracujících systémů založených na různých typech rozhraní.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (16.01.2019)

1. Sériové rozhraní - RS-232; RS-422; RS-485 2. GPIB - Signální linie; Typy zpráv; Fyzické a elektrické charakteristiky; Požadavky na konfiguraci 3. PC-Systémy sběru dat - Převodníky a čidla; Kategorie signálu; Úprava signálu; ADC's, DAC's a Multiplexery 4. VME modulární systém - Funkční moduly; Signální linie a podsběrnice VME sběrnice; Protokol VME sběrnice 5. Představení dvou systémů automatizace fyzikálního experimentu - Systém LAr Kryostatu, VME sběrnice (DESY-Hamburk, experiment H1); System pro výrobu Modulu stripových detektorů, RS-232, GPIB, IMAQ (MPI-Mnichov, experiment ATLAS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK