PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantová fyzika pro nefyziky - NJSF059
Anglický název: Quantum Physics for Non-Physicists
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (22.05.2001)
Přednáška je určena především studentům nefyzikálních oborů MFF. Jednočásticové interferenční jevy a základní postuláty kvantové mechaniky, jednoduché kvantové systémy, kvantová nelokalita a Bellovy nerovnosti, kvantová informace a dekoherence, kvantová kryptografie, teleportace, kvantové počítače.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (07.06.2019)

Podmínkou k zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní. Zadaná otázka (téma) může reflektovat konkrétní oblast zájmu daného studenta.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (16.05.2003)

Základní principy klasické mechaniky Kvantová částicová interference a princip superpozice Vlnová mechanika - jednoduché příklady Přehled formální struktury kvantové mechaniky Kolaps vlnové funkce a nelokalita kvantové mechaniky Interpretace kvantové mechaniky Čisté a smíšené stavy, dekoherence kvantové teorii pole Kvantové počítání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK