PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jaderné reakce s těžkými ionty - NJSF058
Anglický název: Nuclear Reactions with Heavy Ions
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Andrej Kugler, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Prerekvizity : NJSF064
Anotace -
Poslední úprava: ()
Fenomenologie jaderných reakcí s těžkými ionty. Klíčové procesy studované v jednotlivých energetických intervalech. Informace o současných experimentálních programech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Základní koncepty reakcí těžkých iontů, Coulombická bariera, účinné průřezy, úhlový moment dotyku jader (grazing), reakce bez dotyku (Coulombická excitace), reakce duhy, energetická bilance (Q-reakce), typy reakcí těžkých iontů podle energií, základní rysy experimentu s těžkými ionty.

2. Reakce při energiích iontů okolo Coulombické bariéry:.

a) klasifikace reakcí podle úhlového momentu na pružný a nepružný rozptyl v blízkosti grazing úhlového momentu, hluboce nepružný rozptyl, fúze dvou jader.

b) hluboce nepružné reakce, disipace kinetické energie, úhlového momentu, orbiting, dvojitý jaderný systém, změna hmot partnerů, výsledky modelu.

c) reakce vedoucí k vytvoření složeného jádra (fúze), koncept kritického úhlového momentu, neúplná fúze, předrovnovážné procesy, rozdělení fúzních reakcí na fusion-evaporation, fusion-fission a fast fission, statistické modely, rozpad složeného jádra s vysokým úhlovým momentem, podbariérová fúze, produkce supratěžkých jader.

3. Reakce při středních energiích iontů (10-100 A.MeV), studium zahřáté jaderné hmoty, zavedení teploty, multifragmentace, koncept fázového přechodu kapalina-plyn, vymizení směrované emise (flow), příklady současných experimentů (GANIL, GSI, CELSIUS).

4. Reakce při relativistických energiích (100 A.MeV - 10 A.GeV).

a) základní vlastnosti a pojmy, vliv relativistických efektů, koncept spektátoru a paprticipantu, fragmentace projektilu, vytvoření stlačené zóny a její směrovaná expanze (flow), odražení spektátoru (bounce-off), multiplicita participantu a centralita reakce, experimentální určení roviny srážky.

b) základní koncept studia stavové rovnice hmoty, odvození dosažených teplot a hustot z dat.

c) produkce nových částic (baryonové resonance, mesony), vlastnosti hadronu uvnitř horké a stlačené jaderné hmoty.

d) příklady současných experimentálních zařízení (TAPS, HADES, FOPI, KAOS) a urychlovačů (BEVALAC, SIS, AGS, SPS).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK