PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Od hledání půvabu za standardní model - NJSF057
Anglický název: From Searching for Charm to Beyond Standard Model
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2001
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: J. Hladký
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška poskytuje přehled významných experimentů ve fyzice částic za posledních 35 let. Začíná se SU(3) symetrií a končí experimentálními výsledky za rámec současného standardního modelu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

B.R. Martin, G. Shaw: Particle Physics, John Wiley and Sons, 1992

J.Musiol, J. Ranft: Kern und Elem. Teilchenphysik, VEB Berlin, 1988

J.R. Kenyon: Elementary Particle Physics, Routiedge and Vegan, 1991

Ch. Sutton: The spaceship neutrino, 1993

E. Lohrmann: Hocheenergiephysik, E. Teubner 1981

A. Pais: Matter and Forces in the Physical World, Oxford, 1986

Původní články z Phys.Rev., Phys.Rev.Letters, Phys.Lett., Nucl.Phys., Zeitschrift f. Phys., atd

Sylabus
Poslední úprava: ()

1. SU(3) a její potvrzení.

2. Prověřování Modelu Vektorové Dominance.

3. Kvarky v rozptylu leptonů.

4. Produkce leptonových párů.

5. Neutrální proudy, model GIM.

6. Kvarkové a gluonové jety.

7. Listopadová revoluce 1974 - skrytý půvab J/Psí.

8. Produkce mezonů a baryonů s obnaženým půvabem.

9. Rezonance Upsylon.

10. Produkce krásných mezonů a hyperonů.

11. Hledání intermediálních bozonů W+,W-,Z.

12. Objev top kvarků.

13. Neutrinové experimenty.

14. Experimentální výhledy za Standardní Model: supersymetrické částice, leptokvarky, leptogluony, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK