PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Problém mnoha těles ve struktuře jádra - NJSF056
Anglický název: Many Body Problem in Nuclear Structure
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Rozdělení stupňů volnosti jaderného pohybu, vnitřní a rotační stupně volnosti, střední jaderné pole a zbytkové interakce, Hartree-Fock-Bogoljubov metoda, vibrace jader, Random phase aproximace, fonony, pohyby jádra s velkou amplitudou. Tato výběrová přednáška je určená pro 5. ročník studia jaderné fyziky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag N.Y., 1980

Siemens, A.S. Jensen, Elements of Nuclei, Addison-Wesley Publ. Company, Inc., N.Y., 1987

Sylabus
Poslední úprava: ()

Problém mnoha těles ve struktuře jádra.

Hamiltonián jádra a rozdělení stupňů volnosti jaderného pohybu. Jednočásticové, vibrační a rotační stupně volnosti, střední pole a zbytkové interakce, deformace středního pole, rotace deformovaného jádra, Coriolisova interakce v deformovaném jádře. Hartree-Fockova metoda v jaderné fyzice. Hartree teorie, Hartree-Fock teorie, vyjádření HF problému pomocí kreačních a anihilačních operátorů částic, vyjádření HF problému pomocí matice hustoty, popis základního stavu a excitovaných stavů v rámci HF metody, problémy HF formalizmu v jaderné fyzice. Zbytkové interakce krátkého dosahu - teorie párových interakcí. Částice v degenerované j-slupce, dvě částice v nedegenerované slupce, N-částic v nedegenerovaných hladinách - BCS teorie, existence supravodivého řešení, experimentální důsledky párových interakcí. Zobecněná Hartree-Fock-Bogoljubova teorie. Zobecněná Bogoljubova transformace, kvazičástice, kvazičásticové vyjádření jednočásticového a dvoučásticového operátoru, zobecněná HFB rovnice, Thoulessův teorém. Vibrační stupně volnosti v jádře. Tamm-Dancoff aproximace, aproximace náhodné fáze (RPA), filozofie RPA, pohybové rovnice RPA, vlastnosti řešení RPA rovnice, srovnání s experimentem, sumační pravidla. Pohyby jádra s velkou amplitudou. Časově závislá HF metoda (TDHF), souvislost TDHF metody a RPA, hmotové parametry a kolektivní model, variation potential model (VPM), metoda generující souřadnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK