PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Použití počítačů ve fyzice - NJSF036
Anglický název: Using Personal Computers in Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Hlavním cílem výkladu integrovaného s procvičovánímí je poskytnutí představy, jak se dají počítače využít při normální práci fyzika (praktické výpočty, elementy numerické matematiky, kreslení obrázků, zpracování textů, komunikace). Jednotlivé lekce ilustrují řešení několika standardních situací a nenahrazují, spíše motivují, další studium numerické matematiky a jiných disciplín. I když je v každém cvičení vedeno řešení konkrétního fyzikální úlohy ke zdárnému konci, mají studenti také dostatek příležitosti k samostatné práci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (11.10.2017)

Klasifikovaný zápočet bude udělen za libovolný počin z následujících variant:

1) Dohodnuté rozšíření tématu zmíněného ve výuce, prezentace zpracování

2) Zpracování tématu dotýkajícího se obsahu výuky

3) Vyřešení zápočtové úlohy

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Manuály k používaným programům

H. Press et al.: Numerical Recipes (in Fortran, Pascal). Cambridge Univ. Press 1992

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (11.10.2017)

Numerické modelování fyzikálního systému nařp. v Excelu a jiných programech.

Řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu, ilustrace potenciálních problémů.

Ilustrace programů Maple, Mathematica, Wolfram Alpha ...

Histogramy, zviditelňování náhodně rozdělených veličin.

Metoda Monte-Carlo.

Aproximace a interpolace. Taylorovy rozvoje, Padého aproximace, polynomy, spliny.

Minimalizace. Fitování experimentálních dat.

Lineární algebra s užitím knihoven.

Chyby numerických výpočtů, aneb jak s dobrým úmyslem spočítat úplné nesmysly.

Vědecké publikace: I úplná pitomost zpracovaná TEXem vypadá seriózně. Hodí se i jiné editory.

Cestování po světě pomocí Internetu. WWW.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK